pobrane

Important websites for immigrants

0 495

Komisja Europejska
http://ec.europa.eu/index_pl.htm

Urząd ds. Cudzoziemców
http://www.udsc.gov.pl/Strona,Glowna,1.html

Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie
https://www.malopolska.uw.gov.pl

Rada do Spraw Uchodźców
http://rada-ds-uchodzcow.gov.pl

Portal Miasta Kraków
http://krakow.pl

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
http://www.brpo.gov.pl

UNHCR – Wysoki Komisarz Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców
http://www.unhcr-centraleurope.org

Narodowy Fundusz Zdrowia
https://www.ekuz.nfz.gov.pl

Organizacje, stowarzyszenia, instytuty

Stowarzyszenie INTERKULTURALNI.PL
http://interkulturalni.pl

Instytut Spraw Publicznych
http://www.isp.org.pl

Ośrodek Studiów Wschodnich
http://www.osw.waw.pl

IOM- Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji
http://www.iom.pl/default.aspx?ID=5

Polskie Forum Migracyjne
http://www.forummigracyjne.org/pl/index.php

Helsińska Fundacja Praw Człowieka
http://www.hfhr.pl

Stowarzyszenie Interwencji Prawnej
http://interwencjaprawna.pl

Fundacja Przeciwko Handlowi Ludźmi i Niewolnictwu La Strada
http://www.strada.org.pl

Polska Akcja Humanitarna
http://www.pah.org.pl

Ośrodek Badań nad Migracjami, Uniwersytet Warszawski
http://www.migracje.uw.edu.pl

Fundacja Inna Przestrzeń
http://przestrzen.art.pl

Ośrodek Praw Człowieka UJ
http://www.law.uj.edu.pl/poradnia/site/main.php?p=wspolpraca&d=17

Źródło: http://malopolska.uw.gov.pl/projektEFI/organizacje.html

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Tell us!

You know something interesting? Conferences, book, event and you think that it should be found on our website. Write to us! form

Newsletter

Enter your email address to receive informations about meetings and events