• Hadis 14 – kara śmierci

  Czternasty Hadis Nałałija Hadis ten stanowi jedną z kart muzułmańskiego kodeksu karnego. Opisuje nam przypadki, w których możliwe jest wydanie wyroku śmierci przez Sąd Islamski. Pierwszy – to przypadek, kiedy mężatka lub żonaty cudzołóży. Allah (SŁT) objawił w Surze XVII w.32 ” I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę jest to czyn szpetny i jakże…

  Read more
 • Hadis 13 – konstruktywna krytyka

  Trzynasty Hadis Nałałija Kontynuując komentarz zamieszczony przy okazji Hadisu 12, wspomnijmy kolejną drogę prowadzącą do zła – egoizm. Islam został powołany do zwalczania go. Prorok (a.s.) w jednym z hadisów podał: ” Wzajemna miłość i litość wiernych jest jak przykład jednego ciała. Jeśli jeden organ w nim choruje, to reszta ciała także choruje przez gorączkowanie…

  Read more
 • Hadis 12 – szlachetne postępowanie

  Dwunasty Hadis Nałałija Jest to jeden z czterech hadisów (nr 12, 13, 15, 16) , które uznaje się za “ciało” kultury islamskiej. Poruszają one zasady szlachetnego postępowania. Islam bardzo starannie pielęgnował zasady zdrowego, bezpiecznego i czystego społeczeństwa, zamykając wszystkie drogi mogące prowadzić do jego skażenia. Poddanie się im związał z wiarą każdego człowieka. Główną drogą…

  Read more
 • Hadis 11 – wątpliwość i grzech

  Jedenasty Hadis Nałałija We wcześniejszych hadisach wspominaliśmy o “szarej strefie”, w której wykonanie niektórych rzeczy może wzbudzić wątpliwość, czy dany uczynek jest dozwolony czy zabroniony, zadowoli czy rozgniewa Allaha (SŁT). Dla bezpieczeństwa poruszania się wewnątrz tej strefy Prorok (a.s.) podał “receptę” mówiąc: ” Zostaw to co wzbudza twoje wątpliwości, a czyń to co ich nie…

  Read more
 • Hadis 10 – halal

  Dziesiąty Hadis Nałałija Słowa – ” Allah akceptuje tylko to co dobre” – oznaczają, że Allah (SŁT) akceptuje z naszych uczynków tylko te, które były dobre i wolne od zła, a z naszych wydatków tylko te czyste, tzn. zarobione w sposób prawy (halal). Wartość naszych czynów jest podwyższona, jeżeli żyjemy w sposób jakiego dozwolił Allah…

  Read more
 • Hadis 9 – haram

  Dziewiąty Hadis Nałałija Wobec Proroka (a.s.) wymagane jest posłuszeństwo i jest ono aktem wiary jeśli wierzymy w Allaha (SŁT). Allah (SŁT) nakazał nam posłuszeństwo wobec Wysłannika Allaha (a.s.), lecz zaznaczył, że czasem wystepują tak trudne warunki, że wierny nie jest w stanie spełnić nakazów Proroka (a.s.). Isnieje bowiem zasada: “Konieczności dozwalają zabronionych”. Co prowadzi do…

  Read more
 • Hadis 8 – zakat (jałmużna)

  Ósmy Hadis Nałałija Wymawianie deklaracji wiary, wykonywanie modlitw oraz oddanie jałmużny jest wystarczające dla ochory życia, majątku i przyznaje człowiekowi status muzułmanina. Allah (SŁT) w S. IX w. 11 objawił: ” A jeśli oni się narówcą i będą odprawiać modlitwy i dawać jałmużnę to staną się waszymi braćmi w religii”. W czasach I kalifa Abu…

  Read more
 • Hadis 7 – dobre rady

  Siódmy Hadis Nałałija Jedną z ważnych zasad islamu jest udzielanie dobrej rady innym. W tym hadisie rada ma dwa znaczenia. Rada dla Allaha (SŁT), Jego Księgi i Jego Wysłannika (a.s.) oznacza tutaj radę dla samego siebie. Rada dla przywódców muzułmańskich i dla reszty ludności muzułmańskiej oznacza ich wspólną radę. Rady należy udzielić po to, by…

  Read more
 • Hadis 5 – prawo i sunna

  Piąty Hadis Nałałija W hadisie jest jasno powiedziane, by eliminować jakiekolwiek naleciałości, które nie są zgodne z zasadami prawodawstwa islamskiego, mającego swe źródło w Koranie i sunnie Proroka (a.s.). Najlepszym przykładem jest grupa przyjaciół Proroka, która w stanie euforii zawała między sobą umowę. Jeden z nich przysiągł, że nigdy nie zbliży się do tłuszczu i…

  Read more
 • Hadis 4 – dojrzewanie człowieka w łonie matki

  Czwarty Hadis Nałałija W tym hadisie opisane są fazy, przez które przechodzi płód. Naukowcy do dziś dziwią się, jak Prork Muhammad 14 wieków temu mógł opisać embrion i fazy jego rozwoju tak dokładnie. Cała ta wiedza została odkryta wiele wieków po tym, jak Prorok (a.s.) dostał ją od Allaha (SŁT). Naukowcy porównują embriona w fazie…

  Read more

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.