• Hadis 26 – prawość

  Dwudziesty Szósty Hadis Nałałija Z hadisu odczytujemy ważne cechy, które islam starannie pielęgnuje. Pierwszą zalecaną cechą jest prawość, a druga jest niewskazana i jest nią grzeszność. Prorok (a.s.) zdefiniował prawość mówiąc: “Prawość to odpowiednie postępowanie”. W islamie istnieją dwa rodzaje prawości: prawość w stosunku do ludzi i wdzięczność. Pierwsza wyraża się postępowaniem zgodnym z zasadami kodeksu…

  Read more
 • Hadis 24 – dobre czyny

  Dwudziesty Czwarty Hadis Nałałija Z hadisu tego możemy wywnioskować, że każdy czyn poprzedzony intencją na drodze Allaha (SŁT) może być nazwany czynem na cześć Allaha (Ibada). W islamie wyróżniamy trzy rodzaje dobrych czynów: 1. Fard – obowiązkowy; za wykonanie fard jesteśmy wynagrodzeni w życiu doczesnym i po śmierci. 2. Sunna – nadobowiązkowa modlitwa wynikająca z…

  Read more
 • Hadis 23 – ideologia muzułmańska

  Dwudziesty Trzeci Hadis Nałałija W hadisie Allah (SŁT) uczy nas o elementach ideologii muzułmańskiej. Każdy muzułmanin wierzy, iż Allah (SŁT) posiada wszystkie cechy wchodzące w skład ideału oraz nie ma ani jednej cechy negatywnej. Allah (SŁT) po zakazaniu Sobie bycia niesprawiedliwym, nauczył nas, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami niesprawiedliwości. Pierwszy – to niesprawiedliwość…

  Read more
 • Hadis 20 – prostolinijność

  Dwudziesty Hadis Nałałija Sufian prosił Proroka (a.s.) by nauczył go słów dużej wagi o Islamie. Wysłannik Allaha (a.s.) podał mu “instrukcję” kroczenia po prostej drodze, na końcu której znajdzie Raj. Rzekł mu “Powiedz – wierzę w Allaha, a potem bądź prostolinijny”. Taka sama rada zawarta jest w Koranie. Drugi kalif Abu Bakr (niech Allah będzie…

  Read more
 • Hadis 21 – droga do raju

  Dwudziesty Pierwszy Hadis Nałałija Kto mówi: “La illaha illallah” z lojalnością, to jednym ze znaków tej lojalności wobec Allaha jest praktykowanie obowiązków nałożonych przez Niego. Dlatego Prorok (a.s.) powiedział: “Wiara to jest to co spoczywa w sercu, a zostaje potwierdzone czynami”, a czyny są zgodne z boskim kodeksem postępowania. Człowiek, który już uwierzył, wymówił wyznanie…

  Read more
 • Hadis 19 – przeznaczenie

  Dziewiętnasty Hadis Nałałija “Pamiętaj Allaha…” – znaczy, by pamiętać o Jego zakazach, nakazach, rozkazach, czyli nie popełniać rzeczy zakazanych przez Niego, nie zapominać o Jego nakazach i nie lekceważyć Jego rozkazów. “…a On o tobie będzie pamiętał…” – oznacza, że każdy, kto pamięta Allaha, to Allah (SŁT) o nim pamięta chroniąc go, wysyłając mu dary,…

  Read more
 • Hadis 18 – bogobojność

  Osiemnasty Hadis Nałałija Zapytano Proroka (a.s.) “Jakie cechy najbardziej gwarantują nam wejście do raju?” Prorok (a.s.) odpowiedział: “Bogobojność i dobry charakter”. Bogobojność jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Wyraża sie ona w zaniechaniu wszystkiego, co prowadzi do gniewu Allaha, jest posłuszeństwem wobec Niego, praktykowanie wszystkich nałożonych przez Niego na nas obowiązków. Islam pragnie dla swoich wiernych, aby ich…

  Read more
 • Hadis 17 – szczodrobliwość i miłosierdzie

  Siedemnasty Hadis Nałałija W tym hadisie Prorok (a.s.) zaleca nam wykonywanie wszystkiego w jak najlepszej formie, ze szczodrobliwością. Wymagana jest ona nawet przy zabijaniu, czy to zwierząt, czy to na polu walki w czasie wojny. Ofiara powinna być zarzynana w sposób humanitarny, tak jak opisał Prorok (a.s.) w podanym hadisie. Prorok (a.s.) zabronił ponadto męczenia…

  Read more
 • Hadis 16 – nerwowość i gniew

  Szesnasty Hadis Nałałija Nerwowość prowadzi nas do zła. Panowanie nad sobą jest nie tylko sposobem na ochronę społeczeństwa od gniewu będącego wynikiem zdenerwowania. Jest to również sposób, by uchronić nas przed popełnieniem grzechu w stanie silnego wzburzenia. Powodować to może później wyrzuty sumienia, utrate zaufania ludzi do nas i gniew Allaha (SŁT). Uczony islamski Al…

  Read more
 • Hadis 15 – małomówność, przyjaźń i hojność

  Piętnasty Hadis Nałałija Jest to trzeci hadis, na którym bazuje kultura islamska. Dotyczy 3 bardzo ważnych cech muzułmanina: małomówność, przyjaźń w kontaktach sąsiedzkich i hojność. Wysłannik Allaha (a.s.) zachęca do czynienia dobra i wskazuje najczęstsze jego cechy. Jednym ze znaków idealnej wiary jest to, by rozmowy przynosiły korzyść w życiu przyszłym. Jest to również korzystne…

  Read more

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.