• Hadis 19 – przeznaczenie

  Dziewiętnasty Hadis Nałałija “Pamiętaj Allaha…” – znaczy, by pamiętać o Jego zakazach, nakazach, rozkazach, czyli nie popełniać rzeczy zakazanych przez Niego, nie zapominać o Jego nakazach i nie lekceważyć Jego rozkazów. “…a On o tobie będzie pamiętał…” – oznacza, że każdy, kto pamięta Allaha, to Allah (SŁT) o nim pamięta chroniąc go, wysyłając mu dary,…

  Read more
 • Hadis 18 – bogobojność

  Osiemnasty Hadis Nałałija Zapytano Proroka (a.s.) “Jakie cechy najbardziej gwarantują nam wejście do raju?” Prorok (a.s.) odpowiedział: “Bogobojność i dobry charakter”. Bogobojność jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Wyraża sie ona w zaniechaniu wszystkiego, co prowadzi do gniewu Allaha, jest posłuszeństwem wobec Niego, praktykowanie wszystkich nałożonych przez Niego na nas obowiązków. Islam pragnie dla swoich wiernych, aby ich…

  Read more
 • Hadis 17 – szczodrobliwość i miłosierdzie

  Siedemnasty Hadis Nałałija W tym hadisie Prorok (a.s.) zaleca nam wykonywanie wszystkiego w jak najlepszej formie, ze szczodrobliwością. Wymagana jest ona nawet przy zabijaniu, czy to zwierząt, czy to na polu walki w czasie wojny. Ofiara powinna być zarzynana w sposób humanitarny, tak jak opisał Prorok (a.s.) w podanym hadisie. Prorok (a.s.) zabronił ponadto męczenia…

  Read more
 • Hadis 16 – nerwowość i gniew

  Szesnasty Hadis Nałałija Nerwowość prowadzi nas do zła. Panowanie nad sobą jest nie tylko sposobem na ochronę społeczeństwa od gniewu będącego wynikiem zdenerwowania. Jest to również sposób, by uchronić nas przed popełnieniem grzechu w stanie silnego wzburzenia. Powodować to może później wyrzuty sumienia, utrate zaufania ludzi do nas i gniew Allaha (SŁT). Uczony islamski Al…

  Read more
 • Hadis 15 – małomówność, przyjaźń i hojność

  Piętnasty Hadis Nałałija Jest to trzeci hadis, na którym bazuje kultura islamska. Dotyczy 3 bardzo ważnych cech muzułmanina: małomówność, przyjaźń w kontaktach sąsiedzkich i hojność. Wysłannik Allaha (a.s.) zachęca do czynienia dobra i wskazuje najczęstsze jego cechy. Jednym ze znaków idealnej wiary jest to, by rozmowy przynosiły korzyść w życiu przyszłym. Jest to również korzystne…

  Read more
 • Hadis 14 – kara śmierci

  Czternasty Hadis Nałałija Hadis ten stanowi jedną z kart muzułmańskiego kodeksu karnego. Opisuje nam przypadki, w których możliwe jest wydanie wyroku śmierci przez Sąd Islamski. Pierwszy – to przypadek, kiedy mężatka lub żonaty cudzołóży. Allah (SŁT) objawił w Surze XVII w.32 ” I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę jest to czyn szpetny i jakże…

  Read more
 • Hadis 13 – konstruktywna krytyka

  Trzynasty Hadis Nałałija Kontynuując komentarz zamieszczony przy okazji Hadisu 12, wspomnijmy kolejną drogę prowadzącą do zła – egoizm. Islam został powołany do zwalczania go. Prorok (a.s.) w jednym z hadisów podał: ” Wzajemna miłość i litość wiernych jest jak przykład jednego ciała. Jeśli jeden organ w nim choruje, to reszta ciała także choruje przez gorączkowanie…

  Read more
 • Hadis 12 – szlachetne postępowanie

  Dwunasty Hadis Nałałija Jest to jeden z czterech hadisów (nr 12, 13, 15, 16) , które uznaje się za “ciało” kultury islamskiej. Poruszają one zasady szlachetnego postępowania. Islam bardzo starannie pielęgnował zasady zdrowego, bezpiecznego i czystego społeczeństwa, zamykając wszystkie drogi mogące prowadzić do jego skażenia. Poddanie się im związał z wiarą każdego człowieka. Główną drogą…

  Read more
 • Hadis 11 – wątpliwość i grzech

  Jedenasty Hadis Nałałija We wcześniejszych hadisach wspominaliśmy o “szarej strefie”, w której wykonanie niektórych rzeczy może wzbudzić wątpliwość, czy dany uczynek jest dozwolony czy zabroniony, zadowoli czy rozgniewa Allaha (SŁT). Dla bezpieczeństwa poruszania się wewnątrz tej strefy Prorok (a.s.) podał “receptę” mówiąc: ” Zostaw to co wzbudza twoje wątpliwości, a czyń to co ich nie…

  Read more
 • Hadis 10 – halal

  Dziesiąty Hadis Nałałija Słowa – ” Allah akceptuje tylko to co dobre” – oznaczają, że Allah (SŁT) akceptuje z naszych uczynków tylko te, które były dobre i wolne od zła, a z naszych wydatków tylko te czyste, tzn. zarobione w sposób prawy (halal). Wartość naszych czynów jest podwyższona, jeżeli żyjemy w sposób jakiego dozwolił Allah…

  Read more

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: 608 015 019
880 527 780

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.