Noc Przeznaczenia

0 71

 

noc przeznaczenia

Zaprawdę, korzyści z tej Błogosławionej Nocy są bardzo wielkie dla każdego człowieka wierzącego, który dużo się modli, błaga i wspomina  Allaha (subhanahu ła ta ‘ala)  ze szczerością i ma nadzieję na nagrodę u Niego. Muzułmanie, którym zaleca się w całościpraktykowanie Sunny Wysłannika (sal allahu alejhi ła sallaam) nie muszą podnosić jakiegokolwiek sztandaru specjalnie na tą noc. Muszą oni jednak prześcigać się wzajemnie w  czczeniu Allaha  (subhanahu ła ta ‘ala) z prawdziwą wiarą (imanem) i nadzieją na nagrodę od Niego.

Błogosławieństwa Nocy Przeznaczenia

 

1. Wystarczy wspomnieć jedną korzyść, iż Noc Qadr (Przeznaczenia) jest lepsza niż tysiąc miesięcy. Allah (subhanahu ła ta’ala) objawił:
“Zaprawdę, zesłaliśmy go Noc Przeznaczenia! co cię pouczy, co to jest Noc Przeznaczenia? Noc Przeznaczenia - lepsza niż tysiąc miesięcy! Aniołowie i Duch zstępują tej Nocy, za pozwoleniem swego Pana, dla wypełnienia wszelkich rozkazów. Ona to pokój aż do pojawienia się zorzy porannej!” [Qur'an: AI-Qadr (Przeznaczenie) 99: 1-5]
2. Tej nocy dekretowane są zarządzenia Allaha na (następny) rok. Allah (subhanahu ła ta’ala) objawił:
“Na tę Księgę jasną! Zesłaliśmy ją noc błogosławioną. - Zaprawdę, My jesteśmy ostrzegającymi! Podczas tej nocy jest rozstrzygany wszelki mądry rozkaz (amran), jako amran (tj. rozkaz, Qur’an lub Przeznaczenie każdej sprawy) pochodzący od Nas. -Zaprawdę, My jesteśmy posyłającymi!” [Qur'an: Duhan (Dym) 44: 2-5]

 


Czas
Na podstawie Sunny ustalono, iż wiedza na temat tej błogosławionej Nocy została odebrana Ummie przez kłótnię między dwoma Towarzyszami (Sahabami).

 

Ubadah ibn Samit przekazuje:

 

“Prorok (sal allahu alejhi ła sallaam) wyszedł (z wiedzą na temat) Nocy Qadr (Przeznaczenia) dwóch mężczyzn spośród muzułmanów kłóciło się, wówczas On powiedział: Zaprawdę wyszedłem zawiadomić was Nocy Qadr ale taka i taka osoba kłóciły się i to zostało wzniesione. Być może jest to dla was dobre. Jakkolwiek, szukajcie jej (tej Nocy) dziewiątym, siódmym i piątym.” [Buchari]
Najbardziej autentyczny przekaz w tej kwestii mówi, iż Lailatul Qadr (Nocy Przeznaczenia) powinno szukać się podczas ostatnich dziesięciu nieparzystych nocy ramadanu. Ajsza relacjonuje, iż Wysłannik (sal allahu alejhi ła sallaam) Allaha (subhanahu ła ta’ala) miał w zwyczaju wykonywać i’tikaf w czasie nieparzystych, ostatnich dziesięciu nocy ramadanu i że On (sal allahu alejhi ła sallaam) mówił:

 

“Szukajcie Nocy Qadr (Przeznaczenia) pod- czas nieparzystych, ostatnich dziesięciu (nocy) ramadanu.” [Buchari i MusIim]
Jeżeli
 muzułmanin nie ma siły lub nie jest w stanie szukać w nieparzystych, ostatnich, dziesięciu nocach ramadanu, wtedy powinien spróbować nie opuszczać ostatnich siedmiu, nieparzystych nocy, jak określa to jeden z hadisów.
Ibn ‘Umar przekazuje,
  Wysłannik (sal allahu alejhi ła sallaam) Allaha (subhanahu ła ta’ala) powiedział:

 

“Szukajcie tej (Nocy) w ostatnich dziesięciu nocach. Jakkolwiek, jeżeli jeden z was osłabnie lub nie będzie  w stanie, wtedy  nie pozwólcie  się  opanować przez siedem ostatnich noc.” [Buchari i Musiim]
Podsumowanie:
  różne opinie dotyczące tego, czym jest Noc Qadr (Przeznaczenia), ale najlepszą rzeczą dla muzułmanina, który jest szczery w szukaniu, jest czuwanie podczas ostatnich, dziesięciu, nieparzystych nocy. Jeżeli nie jest on w stanie lub słaby, wtedy powinien przynajmniej czuwać 25, 27, i 29 noc. A Allah wie najlepiej.

 

 

Jak Muzułmanin powinien spędzić tę Noc?
Doprawdy Noc ta z powodu swojej świętości powinna być czymś, czego szczery muzułmanin szuka; przez oczekiwanie nieparzystych nocy z Imaan (tj. Wykonywanie modlitwy) i życzenie narastać dla siebie jego błogosławieństwa. Jeżeli on dokonuje tych, wtedy wszystko jego poprzednie grzechy będą wybaczane jak jest ustalony w następującym Hadith.
Posłaniec (sal allahu alejhi ła sallaam) mówił:

 

“ktokolwiek modli się Noc Qadr (Dekret) z Imaan (wiara) mając nadzieję na nagrodę, Allah wybaczy mu jego poprzednie grze- chy.” [Buchari i Musiim]
Podczas tej nocy polecane jest też robienie jak najwięcej dua’a. Zostało to przekazane od Aa’isha (radiallahu ‘anh) która powiedziała:

 

“Powiedziałam: Och Posłańcu Allaha, jeżeli wiem kiedy jest Noc Qadr co powinnam mówić? Mów: Och Allah ty wybaczasz i ty kochasz wybaczać, tak więc wybacz mi.”[Ahmad, Ibn Majah, Tirmidhi]
Gdy jest się świadomym noc Qadr, należy czuwać ostatnie dziesięć nocy i ożywiać je z Ibaadah, powstrzymywać się od swoich kobiet, zachęcać swoją rodzinę aby robiła to samo
 i być jak najbardziej posłusznym  (Allahowi).
Aa’isha (radiatTahu’ anh) powiedziała:

 

“Kiedy nadchodziło ostatnie dziesięć dni Ramadaanu, Posłaniec (sal allahu alejhi ła sallaam) zwykł powstrzymywać się (od kon- taktu ze swoimi żonami) i czuwał w nocy. Budził (swoją rodzinę) aby robili to samo.” [Buchari i Musiim]
Powiedziała też:

 

“Posłaniec  Allah  (sal  allahu  alej  hi  ła  sallaam)  zwykł  starać  się  w   Ramadan   więcej  niż w jakikolwiek inny miesiąc.” [MusIim]

Znaki Nocy Qadr
Posłaniec Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) opisał ranek nocy Qadr tak, aby muzułmanie mogli wiedzieć która to jest noc. Ubayy (radiallahu ‘anh) mówił:

 

“Ranem po nocy Qadr słońce wschodzi bez jakichkol- wiek promieni.” [Muslim]
Abu Hurairah (radialtahu ‘anh) powiedział:

 

“Wspominaliśmy noc Qadr Posłańcowi Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) na co odpowiedział: “który z was pamięta jak księżyc wschodzi i jest jak półmisek.” [Musiim]

Ibn Abbaas (radiallahu ‘anh) powiedział że Posłaniec Allaha (sal allahu alejhi ła sallaam) powiedział:

 

“Noc Qadr jest nocą hojności i szczęścia, nie jest gorąca i nie jest zimna. Słońce wschodzi tego rana słabe, czerwonawe.” [Tabarani, Ibn Khuzaimah i Bazzaar]

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.