99 Imion Allaha

0 93

Ziemia i niebo, niezmierzone przestrzenie, cały świat, są Jego królestwem. Zarówno mu są wiadome czyny, które na jaw wydajesz, jak i te, które ukrywasz w tajemnicy; wie to co mówisz głośno i to co cicho. Nie masz Boga nad Niego. Najpiękniejsze imiona należą do Niego” (Quran 20:5-7)

Istotę Allaha w Quranie opisuje 99 przymiotników, nazywanych atrybutami lub imionami Allaha:…

??

Al-Muqit (المقيت) Żywiciel

Al-Muqit (المقيت) Żywiciel

??

??

 As-Sabur (الصبور) Cierpliwy
As-Sabur (الصبور) Cierpliwy
Ar-Raszid (الرشيد) Nieomylny
Ar-Raszid (الرشيد) Nieomylny
Al-Warith (الوارث) Spadkobierca
Al-Warith (الوارث) Spadkobierca
Ad-Darr (الضار) Doświadczający
Ad-Darr (الضار) Doświadczający
An-Nafi' (النافع) Dobrotliwy
An-Nafi’ (النافع) Dobrotliwy
Al-Hadi (الهادي) Przewodnik
Al-Hadi (الهادي) Przewodnik
Al-Baqi (الباقي) Niezmienny
Al-Baqi (الباقي) Niezmienny
An-Nur (النور) Światło
An-Nur (النور) Światło
Al-Badi (البديع) Niezrównany
Al-Badi (البديع) Niezrównany
Dhu-al-Dżalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Chwalebnie Hojny
Dhu-al-Dżalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Chwalebnie Hojny
Al-Dżami' (الجامع) Jednoczący
Al-Dżami’ (الجامع) Jednoczący
Al-Ghani (الغنى) Samowystarczalny
Al-Ghani (الغنى) Samowystarczalny
Al-Mughni (المغنى) Wzbogacający
Al-Mughni (المغنى) Wzbogacający
Al-Aziz (العزيز) Wszechmocny
Al-Aziz (العزيز) Wszechmocny
Al-Mani'(المانع) Powstrzymujący
Al-Mani’(المانع) Powstrzymujący
Al-Muqsit (المقسط) Wynagradzający
Al-Muqsit (المقسط) Wynagradzający
Malik-al-Mulk (مالك الملك) Król królów
Malik-al-Mulk (مالك الملك) Król królów
Ar-Ra'uf (الرؤوف) Współczujący
Ar-Ra’uf (الرؤوف) Współczujący
Al-'Afuw (العفو) Wymazujący grzechy
Al-’Afuw (العفو) Wymazujący grzechy
Al-Muntaqim (المنتقم) Mściciel
Al-Muntaqim (المنتقم) Mściciel
Al-Muhajmin (المهيمن) Obrońca
Al-Muhajmin (المهيمن) Obrońca
Al-Awwal (الأول) Pierwszy
Al-Awwal (الأول) Pierwszy
Al-Achir (الأخر) Ostatni
Al-Achir (الأخر) Ostatni
Az-Zahir (الظاهر) Jawny
Az-Zahir (الظاهر) Jawny
Al-Batin (الباطن) Ukryty
Al-Batin (الباطن) Ukryty
Al-Wali (الوالي) Patron
Al-Wali (الوالي) Patron
Al-Barr (البر) Praworządny
Al-Barr (البر) Praworządny
Al-Mu'achchir (المؤخر) Opóźniający
Al-Mu’achchir (المؤخر) Opóźniający
Al-Muqaddim (المقدم) Przyspieszający
Al-Muqaddim (المقدم) Przyspieszający
Al-Muqtadir (المقتدر) Decydujący o wszystkim
Al-Muqtadir (المقتدر) Decydujący o wszystkim
Al-Mu'min (المؤمن) Dający bezpieczeństwo
Al-Mu’min (المؤمن) Dający bezpieczeństwo
Al-Qadir (القادر) Potężny
Al-Qadir (القادر) Potężny
As-Samad (الصمد) Samowystarczalny
As-Samad (الصمد) Samowystarczalny
Al-Mumit (المميت) Sprowadzający Śmierć
Al-Mumit (المميت) Sprowadzający Śmierć
Al-Hamid (الحميد) Godny wszelkiej chwały
Al-Hamid (الحميد) Godny wszelkiej chwały
Al-Muhsi (المحصى) Ten, który wszystko policzył
Al-Muhsi (المحصى) Ten, który wszystko policzył
Al-Hajj (الحي) Wiecznie żywy
Al-Hajj (الحي) Wiecznie żywy
Al-Qajjum (القيوم) Samoistny
Al-Qajjum (القيوم) Samoistny
Al-Mubdi' (المبدئ) Stworzyciel
Al-Mubdi’ (المبدئ) Stworzyciel
As-Salam (السلام) Pokój
As-Salam (السلام) Pokój
Al-Wādżid (الواجد) Wszystko posiadający
Al-Wādżid (الواجد) Wszystko posiadający
Al-Madżid (الماجد) Wspaniały
Al-Madżid (الماجد) Wspaniały
Al-Muhji (المحيى) Dawca życia
Al-Muhji (المحيى) Dawca życia
??
??
Al-Wahid (الواحد) Niepodzielny
Al-Wahid (الواحد) Niepodzielny
Al-Haqq (الحق) Prawdziwy
Al-Haqq (الحق) Prawdziwy
Asz-Szahid (الشهيد) Świadek
Asz-Szahid (الشهيد) Świadek
Al-Wakil (الوكيل) Niezawodny
Al-Wakil (الوكيل) Niezawodny
Al-Qawij (القوى) Mocny
Al-Qawij (القوى) Mocny
Al-Matin (المتين) Opoka
Al-Matin (المتين) Opoka
Al-Walij (الولى) Obrońca
Al-Walij (الولى) Obrońca
Al-Ba'ith (الباعث) Wskrzeszający
Al-Ba’ith (الباعث) Wskrzeszający
Al-Quddus (القدوس) Najświętszy
Al-Quddus (القدوس) Najświętszy
Al-Madżid (المجيد) Pan wszelkiej chwały
Al-Madżid (المجيد) Pan wszelkiej chwały
Al-Wadud (الودود) Kochający
Al-Wadud (الودود) Kochający
Al-Hakim (الحكيم) Mądry
Al-Hakim (الحكيم) Mądry
Al-Wasi (الواسع) Wszechogarniający
Al-Wasi (الواسع) Wszechogarniający
Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający
Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający
Al-Ghafur (الغفور) Przebaczający wszystko
Al-Ghafur (الغفور) Przebaczający wszystko
Asz-Szakur (الشكور) Łaskawy
Asz-Szakur (الشكور) Łaskawy
Al-Ali (العلى) Najwyższy
Al-Ali (العلى) Najwyższy
Al-Dżalil (الجليل) Majestatyczny
Al-Dżalil (الجليل) Majestatyczny
Al-Karim (الكريم) Hojny
Al-Karim (الكريم) Hojny
Al-Kabir (الكبير) Wielki
Al-Kabir (الكبير) Wielki
Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający
Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający
Ar-Raqib (الرقيب) Czujny
Ar-Raqib (الرقيب) Czujny
Al-Mudżib (المجيب) Odpowiadający
Al-Mudżib (المجيب) Odpowiadający
Al-Malik (الملك) Król/Pan
Al-Malik (الملك) Król/Pan
Al-Azim (العظيم) Nieskończony
Al-Azim (العظيم) Nieskończony
Al-Hakam (الحكم) Sędzia `
Al-Hakam (الحكم) Sędzia `
Al-Basir (البصير) Wszystko widzący
Al-Basir (البصير) Wszystko widzący
Al-Halim (الحليم) Pobłażliwy
Al-Halim (الحليم) Pobłażliwy
Al-Chabir (الخبير) Wszystkiego świadomy
Al-Chabir (الخبير) Wszystkiego świadomy
As-Sami (السميع) Wszystko słyszący
As-Sami (السميع) Wszystko słyszący
Al-Mudhill (المذل) Upokarzający
Al-Mudhill (المذل) Upokarzający
Al-Latif (اللطيف) Życzliwy
Al-Latif (اللطيف) Życzliwy
Al - Adl (العدل) Sprawiedliwy
Al – Adl (العدل) Sprawiedliwy
Al-Mu'izz (المعز) Zaszczycający
Al-Mu’izz (المعز) Zaszczycający
Ar-Rafi (الرافع) Wywyższający
Ar-Rafi (الرافع) Wywyższający
Ar-Rahim (الرحيم) Litościwy
Ar-Rahim (الرحيم) Litościwy
Al-Fattah (الفتاح) Otwierający
Al-Fattah (الفتاح) Otwierający
Al-Bari' (البارئ) Twórca
Al-Bari’ (البارئ) Twórca
Al-Musawwir (المصور) Kształtujący wszystko
Al-Musawwir (المصور) Kształtujący wszystko
Ar-Rahman (الرحمن) Miłosierny
Ar-Rahman (الرحمن) Miłosierny
Al-`Alim (العليم) Wszechwiedzący
Al-`Alim (العليم) Wszechwiedzący
Al-Ghaffar (الغفار) Wybaczający
Al-Ghaffar (الغفار) Wybaczający
Al-Qahhar (القهار) Podporządkowujący sobie wszystko
Al-Qahhar (القهار) Podporządkowujący sobie wszystko
Al-Qabid (القابض) Ograniczający
Al-Qabid (القابض) Ograniczający
Al-Basit (الباسط) Rozwijający
Al-Basit (الباسط) Rozwijający
Al-Wahhab (الوهاب) Obdarowujący
Al-Wahhab (الوهاب) Obdarowujący
Ar-Razzaq (الرزاق) Zaopatrujący
Ar-Razzaq (الرزاق) Zaopatrujący
Al-Chafid (الخافض) Poniżający
Al-Chafid (الخافض) Poniżający99 Names Of Allah With Translation (1)
Al-Dżabbar (الجبار) Niepokonany
Al-Dżabbar (الجبار) Niepokonany
Al-Mutakabbir (المتكبر) Przewyższający
Al-Mutakabbir (المتكبر) Przewyższający
Al-Chaliq (الخالق) Stwórca
Al-Chaliq (الخالق) Stwórca
Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.