Hadis 9 – haram

0 47

Hadis 9Dziewiąty Hadis Nałałija

Wobec Proroka (a.s.) wymagane jest posłuszeństwo i jest ono aktem wiary jeśli wierzymy w Allaha (SŁT). Allah (SŁT) nakazał nam posłuszeństwo wobec Wysłannika Allaha (a.s.), lecz zaznaczył, że czasem wystepują tak trudne warunki, że wierny nie jest w stanie spełnić nakazów Proroka (a.s.).

Isnieje bowiem zasada: “Konieczności dozwalają zabronionych”. Co prowadzi do haram - jest haram. Co pomaga w popełnieniu haram – jest zabronione. Każda kombinacja, aby rzecz haram uznać za halal – jest także zabroniona. Z tym, że islam nie zapomniał o potrzebie życia i słabości człowieka. Dlatego określił, co oznacza potrzeba konieczna, określił słabość ludzką i dozwolił muzułmanom – pod naciskiem konieczności – aby skosztował z zabronionych, co by odpychało od niego potrzebę i uchroniło przed zaginięciem. Dlatego Allah (SŁT) po wspomnieniu o zabronionych pokarmach: padlinie, krwi, mięsie wieprzowym objawił w Surze II w.173: ” Lecz ten kto został do tego zmuszony nie będąc buntownikiem ani występnym nie będzie miał grzechu. Zaprawdę Allah jest Przebaczający, Litościwy”. Zaznaczmy, żeby zmuszony nie był buntownikiem szukającym przyjemności ani przekraczającym granice konieczności, aż do całkowitego nasycenia się.

Uczeni muzułmańscy sformułowali inną zasade związaną z koniecznością: potrzeba zostaje usunięta przez jej minimalne zaspokojenie. Człowiek nie powinien ulegać naciskowi konieczności ani poddawać się jej całkowicie, ale powinien kierować się ku halal.

Prorok (a.s.) w jednym z hadisów przedstawił swoje stanowisko wobec ludzi, którzy dopytują się o drobiazgi. Zabierają oni cenny czas Wysłannikowi Allaha, przez swoją dociekliwość obciążają innych muzułmanów.

Tagged with: ,
Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.