Hadis 8 – zakat (jałmużna)

0 17

Hadis 8Ósmy Hadis Nałałija

Wymawianie deklaracji wiary, wykonywanie modlitw oraz oddanie jałmużny jest wystarczające dla ochory życia, majątku i przyznaje człowiekowi status muzułmanina.

Allah (SŁT) w S. IX w. 11 objawił: ” A jeśli oni się narówcą i będą odprawiać modlitwy i dawać jałmużnę to staną się waszymi braćmi w religii”.

W czasach I kalifa Abu Bakra, po odejściu Proroka (a.s.) zgromadziła się wielka grupa muzułmanów, którzy zbojkotowali oddawanie jałmużny. Wówczas Abu Bakr zdecydował się walczyć z nimi zbrojnie, aż spełnią swój obowiązek. Omar zapytał Abu Bakra jak można walczyć z tymi ludźmi, skoro Prorok (a.s.) powiedział: ” Zostało mi przykazane walczyć przeciwko ludziom aż oświadczą – Nie ma Boga prócz Allaha. A gdy to oświadczą, to zachowają życie i swój majątek ode mnie, poza tym co wymaga od nich islam, i będą rozliczeni przez Allaha”. Abu Bakr odpowiedział: ” Na Allaha, będę walczył z każdym, kto rozdzieli między modlitwa i jałmużną. Zakat jest obowiązkiem. Na Allaha, jeśli wstrzymają się od oddawania czegokolwiek, co oddali Prorokowi (a.s.), to będę z nimi walczył, aż to spełnią”. Wtedy Omar powiedział: ” Na Allaha, odczuwałem, że Allah rozszerzył płuca Abu Bakra do walki i wtedy zrozumiałem, że to jest prawda”.

Abu Bakr zrozumiał więc, że zakat wchodzi w zakres obowiązków muzułmanina.

Tagged with: ,
Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.