Hadis 5 – prawo i sunna

0 100

Hadis 5Piąty Hadis Nałałija

W hadisie jest jasno powiedziane, by eliminować jakiekolwiek naleciałości, które nie są zgodne z zasadami prawodawstwa islamskiego, mającego swe źródło w Koranie i sunnie Proroka (a.s.). Najlepszym przykładem jest grupa przyjaciół Proroka, która w stanie euforii zawała między sobą umowę. Jeden z nich przysiągł, że nigdy nie zbliży się do tłuszczu i mięsa. Drugi, że nigdy nie zbliży sie do kobiet. Przysięga trzeciego dotyczyła przestrzegania nieustannego postu, do końca życia. Prorok (a.s.) dowiedziawszy się o tym oznajmił im: ” Ja jestem najlepszy z Was a jem mięso i tłuszcz, żenię się i nie poszczę codziennie. Kto odszedł od mojej sunny ze mną nie ma nic wspólnego”. Także Allah (SŁT) objawił w Koranie werset 21 w S. XLII: ” Czy Oni mają takich współtowarzyszy w religii, którzy uczynili dla nich prawem w religii to na co nie pozwala Allah, i gdyby nie to, że Allah postanowił, iż roztrzygnięcie jest w Dniu Sądu, toby sprawę między nimi rozstrzygnął. Zaprawdę niesprawiedliwych czeka kara bolesna”.
Pamiętać nalezy, że moga wystąpić także działania, które nie są sprzeczne z zasadami religii islamu, a które nie miały miejsca w czasach Proroka (a.s.). Wówczas taki czyn nie powinien być zwalczany ani eliminowany. Przykładem może być to, że za życia Proroka (a.s.) Koran nie był zebrany w formie Księgi. Dopiero za czasów Abu Bakra Koran został złożony w jeden egzemplarz, a później powielony i rozesłany do różnych zakątków świata islamskiego. Tego typu działanie miało na celu nie dopuszczenie do zapomnienia i sfałszowania Koranu.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.