Hadis 36 – rozliczanie dobrych i złych uczynków

0 75

Trzydziesty Szósty Hadis Nałałija

W tym hadisie Prorok (a.s.) przekazuje sposoby zapisywania przez aniołów hasanat (dobrych uczynków) i sajiaat (grzechów). Wśród działań ludzkich wyróżniamy 4 rodzaje działań:

1. Działanie człowieka czyniącego dobro – aniołowie zapisują w tym przypadku za każdy dobry uczynek 10 hasanat; zasada ta nie jest regułą, gdyż dobre uczynki mogą być pomnażane przez Allaha (SŁT) biorąc pod uwagę lojalność i skutki danego czynu.

2. Działanie człowieka grzeszącego – aniołowie każdy grzech zapisują jako jeden sejiaa. Wśród grzechów można wyróznić, uznane za wielkie, ze względu na szlachetność czasu, w jakim wystąpił grzech, miejsce wystąpienia grzechu i czyniącego grzech. Mudżahed, uczony muzułmański, powiedział, że grzechy popełnione w Mekce sa tak samo pomnażane jak hasanat.

3. Przypadek, gdy człowiek zamierza uczynić coś dobrego, ale tego nie robi – wówczas aniołowie zapisują mu za jego intencję czynienia dobra jedną hasana.

4. Przypadek, gdy człowiek zamierzał popełnić grzech, ale odstąpił od tego – wówczas aniołowie zapisują mu to jako jedną hasana.

Możemy zauważyć jedną ze stron sprawiedliwości Allaha (SŁT), gdyż dał dziesięciokrotnie więcej szans na uzyskanie Raju niż Piekła.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.