Hadis 35 – wspólnota wiernych

0 21

h

Trzydziesty Piąty Hadis Nałałija

Jest to jeden z najładniejzych hadisów, w którym Wysłannik Allaha (a.s.) opisuje wartości i skutki solidarności społecznej, wartośc i skutki nauki oraz wartość i skutki równości społecznej.

W islamie jednostki są członkami jednego ciała, każda częśc ciała pozostaje z innymi w ich szczęściu i smutku. Cieszy się z powodu szczęścia innych, smuci z powodu ich smutku i szuka z nimi rozwiązania w razie wystąpienia problemów. W razie potrzeby wierny wspiera brata: “Muzułmanin jest bratem muzułmanina, ani go nie uciska, ani go nie zawodzi”. Jeśli niesprawiedliwość dotknie grupy ludzi z powodu religii ze strony niewiernych to wsparcie jest obowiązkiem.

Wsparcie wiernych w potrzebie jest niezwyczajnym obowiązkiem, np. karmienie głodnych, odwiedzanie chorych. Wsparcie, jakie okazują sobie wzajemnie ludzie, czynione w intencji dla Allaha (SŁT) może nawet całkowicie zbawić człowieka w Dniu Sądu Ostatecznego lub przynajmniej uchronić go przed wielkim strachem.

Innym sposobem czynienia dobra wobec swojego brata muzułmanina jest osłanianie go w przypadku, gdy zdarza mu się popełniać jakiś błąd lub grzech, dlatego jedną z głównych cech imama jest to, by był wzorem do naśladowania.

Nauka religii jest na tyle ważna, że Prorok (a.s.) opisuje doczesne wynagrodzenie dla ludzi, którzy gromadzą się w celu nauki mówiąc: od chwili wyjścia ze swoich domów z intencją by nauczyć się religii pozostają pod opieką Allaha (SŁT) i na każdą grupę zbierającą się, by recytować Koran, spływa spokój i ogrania ich miłosierdzie Allaha (SŁT). [ Sura Krowa, wers 152: "Wspominajcie Mnie a Ja Was będę wspominać..."]

Islam głosi, że ludzie są równi. Prorok (a.s.) powiedział, że ludzie są równi między sobą jak zęby grzebienia a jedynym czynnikiem wywyższającym jednych ludzi od innych w obliczu Allaha jest bogobojność.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.