Hadis 34 – moralność

0 33

h

Trzydziesty Czwarty Hadis Nałałija

Hadis ten stanowi jeden z moralnych fundamentów systemu islamskiego. Wysłannik Allaha (a.s.) tłumaczy w nim założenie kodeksu moralnego i zwraca uwagę na cechy, których istnienie we wspólnocie osłabiłoby ją. Są to: zazdrość, nieuczciwość w kontaktach handlowych, nienawiść, uciskanie, zawodność, kłamstwo, poniżanie, agresja, pogarda.

Prorok Muhammad (a.s.) został powołany, by udoskonalić zasady szlachetnego postępowania. Wiara wpływa na psychikę człowieka, prostując jego charakter. Islam i jego pozytywny wpływ odnosi się nie tylko do relacji z otoczeniem i Bogiem, ale też w relacji z samym sobą. Jest to wynikiem tego, że wiara nie pozwala na niesprawiedliwość wobec siebie samych. Ludzie niesprawiedliwi wobec siebie samych to ci, którzy nie oczyszczają swojej duszy dobrymi uczynkami dla Allaha. A ten, kto zaciemnia swoją duszę, dozna przepaści. Niesprawiedliwi i niebogobojni to ci, którzy wyszydzają jedni drugich, zniesławiają, obrzucają się wzajemnie wyzwiskami, podejrzewają nawzajem, szpiegują i obgadują. Allah (SŁT) nakazuje, aby wierni znienawidzili obgadującego tak samo, jak nienawidziliby jedzącego mięso swego brata po jego śmierci – podły jest i ten, i tamten czyn.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.