Hadis 33 – zwalcznie zła

0 26

h

Trzydziesty Trzeci Hadis Nałałija

Wiara jest po to, by rozszerzać dobro, a zwalczać zło. Cały islam składa się z grupy zasad sposobów zwalczania zła, np. poprzez stwarzanie barier niedopuszczających do szerzenia się czy czynienia zła. Przykładem tego jest modlitwa i jej wpływ na psychikę muzułmanina. Głównym środkiem służącym zwalczaniu zła jest nakazywanie dobra i zakazywanie zła. Nakazywanie komus czynienia dobra jest w islamie ograniczone pewnymi warunkami. Należy przede wszystkim mieć właściwą wiedzę, nalezytą znajomość zagadnienia, aby móc zapobiegać występującym nieprawidłowościom.

Innym warunkiem jest to, byśmy udaremniając dane zło nie przunosili większego od już istniejącego. Nie nalezy likwidować zła stosując złe środki lub metody albo za wszelką cenę.

Zło, które należy zwalczać można podzielić na:

1. Zło istniejące w nas samych. Wysłannik Allaha (a.s.) zakazał muzułmanom zazdrościć sobie, nienawidzić się nawzajem, odwracać się od siebie.

2. Zło istniejące we wspólnocie wiernych. W razie zaprzestania naakzywania dobra i zakazywania zła gniew boski lub kara będą obejmować nie tylko ludzi czyniących zło, lecz całą wspólnotę. Jednych za popełnienie zła, drugich zaś za dozwolenie i nie zakazywanie czynienia tego zła.

Tagged with: , , ,
Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.