Hadis 30 – zahed (asceta)

0 22

h

Trzydziesty Hadis Nałałija

W tym hadisie Prorok (a.s.) podaje dwie rady, w wyniku których człowiek stanie się bogaty wobec Allaha (SŁT) i wobec ludzi. Bogactwem tym jest miłość Allaha i miłość ludzi. Prorok (a.s.) definiuje nam pojęcie az zuhud – co z jęz. arabskiego oznacza wyrzeczenie się jakiegokolwiek ziemskiego majątku niepotrzebnego do przetrwania, upatrując w nim zbyteczny ciężar, który może być przyczyną utrudnień w zmierzaniu w kierunku Allaha (SŁT).

Człowiek, który chce być zahedem powinien nie tylko wyrzec się rzeczy zabronionych przez Allaha (SŁT), bo wówczas określimy go mianem wiernego, ale to wyrzeczenie musi dotyczyć także rzeczy dozwolonych, których pragnie jego nafs ( czyli siła skłaniająca człowieka do przyjemności). Zahed jest więc człowiekiem, który opuścił ziemię i jej majątki mimo, że jeszcze na niej żyje, oraz jakąkolwiek z rzcezy, która mogłaby przerwać jego kontakt z Allahem (SŁT).

Prorok (a.s.) zachęca także do bycia zahedem mówiąc “żyj na ziemi jakbyś był obcy albo podróżujący”.

Druga rada dotyczy stanu zuhud, przez osiągnięcie którego wierny może uzyskać miłość ludzi, a drogą do tego jest wykluczenie z zasięgu swoich pragnień tego, co oni posiadają.

Tagged with: , , , ,
Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.