Hadis 29 – części prawa

0 19

h

Dwudziesty Dziewiąty Hadis Nałałija

Wysłannik Allaha (a.s.) w tym hadisie dokonał podziału prawa boskiego na cztery części: obowiązki, zakazy, granice i rzeczy, na temat których Allah (SŁT) milczał.

Obowiązki to rzeczy, do wykonywania których zobligował nas Allah (SŁT) na podstawie Jego Księgi. W Koranie objawione są ogólne prawa islamu, a Wysłannik Allaha (a.s.) uszczegółowił je w swojej sunnie. Osoby, które zaniechały obowiązków, czeka kara.

Allah (SŁT) zakazał nam pewnych rzeczy, np. alkoholu, hazardu, bałwochwalstwa. Grzech popełnia każdy, kto pije jakąkolwiek ilość środka mającego działanie upijające lub odurzające.

W islamie wytyczone zostały granice, których muzułmanom nie wolno przekroczyć. Uczeni okreslili granice jako linię oddzielającą to, co dozwolone, od tego, co zabronione. Granicę stanowią też grzechy, za popełnienie których grozi kara.

W ostatniej części tego hadisu Prorok (a.s.) ostrzega nad przed poszukiwaniem i nadmiernym wypytywaniem o rzeczy nie objawione. Spośród rzeczy ani nie dozwolonych, ani nie zabronionych, można dokonać wyboru: popełnić lub uniknąć. Te dozwoloną granicę tolerancji Allah (SŁT) zostawił nie przez zapomnienie, lecz z litości nad wiernymi, by nie obciążać zbytnio ludzi.

Tagged with: , ,
Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.