Hadis 27 – herezje

0 20

h

Dwudziesty Siódmy Hadis Nałałija

W tym hadisie Prorok (a.s.) przestrzega nas przed dwoma bardzo niebezpiecznymi zjawiskami, które są groźne dla czystości islamu. Są to: nieposłuszeństwo wobec wybranego emira i włączenie do czystych zasad religijnych wszelkich zmian czyli “bedah”.

Nieposłuszeństwo wobec wybranego emira zagraża wspólnocie. Prorok (a.s.) zaleca takie przeciwdziałania: bogobojność, posłuszeństwo wobec emira nawet, gdy był on niewolnikiem. Nieposłuszeństwo grozi podzielem się wspólnoty niezgodą, sianiem nienawiści i zazdrości. Różnica zdań lub jakiekolwiek nieporozumeinie nie powinny być rozwiązywane drogą odizolowania się lub wszczynania między sobą walki, lecz jak Allah (SŁT) zaleca, nalezy wtedy brać jako sędziego Jego reprezentowanego przez prawa objawione w postaci Koranu.

O “bedah” Prorok (a.s.) mówi tak: “Ten, który wprowadza bedah w naszej religii, to to, co robi powraca do niego”. Oznacza to, że każdą z rzeczy dodanych do pierwotnej formy nauki islamu, nie pochodzących od Allaha (SŁT) w postaci wersetów w Koranie, czy od Proroka (a.s.) wchodzących w skład Sunny, lub sunny Kalifów, powinniśmy odrzucać, zwalczać i ostrzegać przed nimi. Powodem takiego postępowania jest to, że jakakolwiek nowość dodawana do pierwotnych nauk islamu zostaje wprowadzona kosztem odrzucenia fundamentalnych elementów z nauk islamu. Przykładem może być wykonywanie modlitwy, np. niektórzy twierdzą, że przed modlitwą należy się wykąpać. Wynik tego jest taki, że ludzie nie modlą się uciekając przed 5-krotną codzienną kąpielą. A przecież wiemy, że obowiązkiem Muzułmanina przed modlitwą jest wykonanie łudu. Przez dodanie “bedah” następuje tutaj zanik kontaktu między ludźmi a Allahem (SŁT), jakim jest modlitwa.

Ten hadis to wyzwanie dla każdego z nas, aby stał się strażnikiem tej wiary, zwalczając naleciałości (bedah), przed którymi ostrzegł nas Prorok (a.s.).

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.