Hadis 26 – prawość

0 30

h

Dwudziesty Szósty Hadis Nałałija

Z hadisu odczytujemy ważne cechy, które islam starannie pielęgnuje. Pierwszą zalecaną cechą jest prawość, a druga jest niewskazana i jest nią grzeszność.

Prorok (a.s.) zdefiniował prawość mówiąc: “Prawość to odpowiednie postępowanie”. W islamie istnieją dwa rodzaje prawości: prawość w stosunku do ludzi i wdzięczność. Pierwsza wyraża się postępowaniem zgodnym z zasadami kodeksu islamskiego. Wdzięczność zaś podzielona jest na wdzięczność wobec ludzi i wobec Allaha (SŁT). W stosunku do rodziców wdzięczność polega na tym, aby na starość nie opuszczać ich i być litościwym w postępowaniu z nimi. Wdzięczność wobec Allaha (SŁT) to bycie bogobojnymi, dziękującymi i unikającymi tego, co nam zabronił.

“Grzeszność jest to bunt duszy” – tak powiedział wielki uczony islamu Ibn Masand. Współcześnie nazywamy to także bólem sumienia czu buntem sumienia.

Prorok (a.s.) w odpowiedzi na pytanie o sposób unikania grzechów powiedział odczytuj serce! Przyjaciel spytał: Proroku jak to? Odrzekł Prorok: zostawiając to co powoduje niepokój nawet, jeśli uczeni powiedzą inaczej. Powiedział: jak to zrobić? Prorok (a.s.) powiedział: badając serce, dlatego, że serce jest spokojne dla halal i niepokoi się dla tego co haram. Wyrażenie “uczeni powiedzą inaczej” oznacza tutaj, że w sercu znajdziemy najlepszą radę pod warunkiem, że wrażliwość serca nie została uszkodzona przez grzechy. Serce to taki “grzechomierz”, który niepokoi się przed popełnieniem grzechu, ulega uszkodzeniu przez większe grzechy. Uszkodzone serce nie reaguje na mniejsze grzechy skoro zostało uszkodzone przez większe. Dbajmy więc o czystość naszych serc, a znajdziemy spokój i łaskę Allaha (SŁT).

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.