Hadis 25 – wdzięczność

0 36

h

Dwudziesty Piąty Hadis Nałałija

Człowiek składa się z wielu organów, za których funkcjonowanie powinien nieustannie dziękować Allahowi. Oznacza to także, że abyśmy wrócili do Allaha (SŁT) w Dniu Sądu z grupą tzw. wdzięcznych, powinniśmy codziennie czynić coś dobrego za każdy organ dany nam przez Allaha. Dary ofiarowane nam przez Allaha są nieporównywalnie większe od naszych zdolności i możliwości dziękowania za nie. Przykładem niech będzie dar wzroku. Zapewne każdy z nas na propozycję odebrania wzroku w zamian za wielkie bogactwo odpowiedziałby nie!

Przytoczmy hadis, w którym Prorok (SAAŁ) powiedział, że ” W Dniu Sądu przyjdzie do Allaha jeden z najbardziej bogobojnych ludzi, to Allah za jego czyny wynagrodzi go miejscem w raju, mówiąc: Wejdź do Raju dzięki mojej litości. Wtedy ten człowiek powiedział: A co z moimi uczynkami Boże? Wtedy Allah (SŁT) nakazał, aby jego uczynki położyć na jednej szali wagi, a na drugiej dar wzroku, który przeważył”.

Wynika z tego, że każdy z nas powinien uświadomić sobie, że maksimum wdzięczności wobec Allaha (SŁT) wyrażamy dając dziennie sadakę ( jałmużnę) za każdy organ naszego ciała. Sadaka może być ofiarowana zarówno w postaci pieniężnej, jak i duchowej lub fizycznej. Wdzięczność możemy wyrazić również tym, by organów, którymi obdarował nas Allah (SŁT) nie używać w nieposłuszeństwie wobec Niego.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.