Hadis 24 – dobre czyny

0 36

h

Dwudziesty Czwarty Hadis Nałałija

Z hadisu tego możemy wywnioskować, że każdy czyn poprzedzony intencją na drodze Allaha (SŁT) może być nazwany czynem na cześć Allaha (Ibada).

W islamie wyróżniamy trzy rodzaje dobrych czynów:

1. Fard – obowiązkowy; za wykonanie fard jesteśmy wynagrodzeni w życiu doczesnym i po śmierci.

2. Sunna – nadobowiązkowa modlitwa wynikająca z tradycji Proroka (SAAŁ), za wykonanie sunny jesteśmy wynagrodzeni przez Allaha.

3. Nafila – dobrowolny i nadobowiązkowy czyn, wynagrodzony przez Allaha (SŁT). Wszystkie dobrowolne i nadobowiązkowe czyny najszybciej przybliżają nas do Allaha, po wcześniejszym spełnieniu obowiązków.

Przyjaciele Proroka (SAAŁ) zawsze starali się wykorzystywać wszystkie sposobności, by zbliżyć się do Allaha. Ci spośród towarzyszy Proroka (SAAŁ), którzy byli ubodzy i przygnębieni brakiem pieniędzy, przyszli do Proroka (SAAŁ) mówiąc: “O wysłanniku Allaha, ci bogaci ludzie mają całe wynagrodzenie, modlą się tak jak my, poszczą jak my i dają sadakę z resztek swoich pieniędzy”. Wtedy Prorok wskazał im drogę, którą mają kroczyć, aby im dorównać, gdyż wszystkie dobre uczynki, jeśli zostaną poprzedzone dobra intencją na drodze Allaha (SŁT) – to sadaka ( czyli dobrowolny datek z intencją na drodze Allaha w postaci pieniężnej, wyżywienia, pomocy).

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.