Hadis 23 – ideologia muzułmańska

0 52

Dwudziesty Trzeci Hadis Nałałija

W hadisie Allah (SŁT) uczy nas o elementach ideologii muzułmańskiej. Każdy muzułmanin wierzy, iż Allah (SŁT) posiada wszystkie cechy wchodzące w skład ideału oraz nie ma ani jednej cechy negatywnej. Allah (SŁT) po zakazaniu Sobie bycia niesprawiedliwym, nauczył nas, że mamy do czynienia z dwoma rodzajami niesprawiedliwości. Pierwszy – to niesprawiedliwość wobec siebie, a największym jej objawem jest dodawanie Allahowi (SŁT) współtowarzyszy, a także różne rodzaje wielkich grzechów: zabijanie, cudzołóstwo, picie alkoholu. Drugim rodzajem niesprawiedliwości zakazanej jest niesprawiedliwość wobec drugiego człowieka.

Słowa: “O moi słudzy, wszyscy jesteście na złej drodze, oprócz tych, których sprowadziłem na dobrą droge. Proście więc Mnie, abym sprowadził was na drogę prostą. Moi słudzy wszyscy jesteście głodni, oprócz tych, którym dałem pożywienie. Proście więc Mnie o pożywienie, a Ja wam je dam. Moi słudzy wszyscy jesteście nadzy, oprócz tych, których odziałem. Proście więc Mnie o odzienie, a Ja wam je dam. Moi słudzy, popełniacie grzechy w nocy i w dzień, a Ja wybaczam wszystkie grzechy. Proście więc Mnie o wybaczenie, a Ja wybaczę Wam” oznaczają, że wszystkie stworzenia są uzależnione od Allaha (SŁT) w procesie zdobywania korzyści oraz uchronienia się od krzywd. Dlatego jednym ze składników ideologii muzułmańskiej jest wiara w niemoc człowieka wobec postanowień Allaha. Jeżeli Allah postanowi naprowadzić kogoś na prostą drogę, to nigdy Go nie może zgubić. Jeśli Allah (SŁT) obdarzy kogoś darami, nikt ich nie może powstrzymać.

Cechy Boga Najwyższego to samowystarczalność. idealność.

W ostatniej części hadisu Allah (SŁT) opisuje nam sens życia, który każdy musi sobie uświadomić przed śmiercią, gdyż skrucha później nie będzie już przyjęta. Życie to jeden wielki egzamin, w wyniku którego można osiągnąć sukces w postaci raju lub klęskę w postaci piekła.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.