Hadis 22 – czystość

0 56

Hadis 22Dwudziesty Drugi Hadis Nałałija

“Czystość to połowa wiary” uczeni tłumaczą na różne sposoby – albo jako praktykowanie obowiązków wobec Allaha, bycie posłusznym, albo jako opuszczenie rzeczy zabronionych, oczyszczanie duszy poprzez pozostawienie grzechów. W tym hadisie Prorok (a.s.) zachęca nas do oczyszczania duszy i ciała i skłania nas do ciągłego pamiętania o Allahu poprzez słowa : “Chwała Allahowi, podziękowanie Allahowi”.

Prorok (a.s.) zachęca nas, abyśmy dostali wynagrodzenie równowarte słowom wypełniającym przestrzeń między ziemią a niebem.

Pamięć o Allahu jest tak ważna, ze względu na to, że ” Kto Allaha zapomni to Allah o nim też zapomni”. Przy pomocy wymawianych słów podziękowania dla Allaha muzułmanin stara się być wdzięcznym do końca. Prorok (SAAŁ) kazał nam najbardziej dziękować Allahowi za jego szlachetny dar, iż jesteśmy muzułmanami.

Chwała Allaha (Subhana Allah) oznacza bycie świadomym, iż Allah jest czystym i wyższym od wszelkich wad i braków. Dlatego muzułmanin powinien wierzyć, że Allah jest idealny.

“Modlitwa jest światłem” – jeżeli muzułmanin pomodli się prawidłowo, ze szczerą skruchą, mając na uwadze Allaha, wówczas modlitwa uleci do nieba świecąc.

“Jałmużna jest dowodem wiary” – czyn, w którym człowiek oddaje pieniądze dla Allaha, chociaż czasami ich potrzebuje, jest dobrym dowodem wiary.

“Cierpliwość jest iluminacją”, gdyż oświetla nam drogę oraz wspomaga aż do osiągnięcia końca. Są trzy rodzaje oporów w drodze do raju: nasza natura, która nie lubi obowiązków; opór przed badaniem nas przez Allaha, czy jesteśmy warci raju; kuszenie Szatana. Prorok (a.s.) kazał nam być cierpliwym ze względu na te opory.

Muzułmanin osiągnie pomyslność czyli raj, jeśli oczyści duszę przez posłuszeństwo wobec Allaha, natomiast jeżeli ją zaciemni przez grzeszność i nieposłuszeństwo, poniesie stratę, czyli piekło i gniew Allaha.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.