Hadis 2 – filary islamu

0 65

Hadis 2Drugi Hadis Nałałija

Wyjaśnijmy najpierw, że zakat to jest to, co muzułmanin wydaje w imię Allaha dla potrzebujących. Iman, w jęz. arabskim, oznacza wiarę, zaś Ihsan – najwyższy stopień wiary. As-Sa’a, z arabskiego, to godzina, w tym przypadku koniec świata.

Islam opiera się na 5 fundamentach: wyznanie wiary, modlitwa, jałmużna, pielgrzymka i post. Aby zostać prawdziwym muzułmaninem, trzeba wdrożyć w życiu wszystkie pięć fundamentów. “Iman” Prorok (a.s.) opisał jako wewnętrzne przekonanie o istnieniu Allaha, Jego Aniołów, Księgi, Wysłanników, Dnia Ostatecznego i Przeznaczenia dobrego i złego. Wiara w Wysłanników Allaha oznacza akceptację wszystkiego, o czym opowiadali. W innych hadisach wiara określana jest jako coś, co spoczywa w sercu i zostaje potwierdzone czynami. “Ihsan” zostaje wspomniane w Koranie w licznych miejscach, raz związane z wiarą, a innym – z islamem, bogobojnością i dobrymi uczynkami. Wysłannik Allaha (a.s.) powiedział: “Najlepsza wiara, to żebyś wiedział, że Allah jest z Tobą wszędzie, dokąd pójdziesz”. Islam można zatem przedstawić jako dwupoziomowy budynek. Na poziomie “0″ znajduje się 5 kolumn – fundamentów wiary. Na tym poziomie może znaleźc się każdy człowiek, nawet udający wiernego. Pierwszy poziom tworzy “Iman”, tutaj jest każdy, kto rpzekroczył poziom “0″ szczerze, rzetelnie, głosząc islam całym serce, wierzy w Allaha (SŁT), Aniołów i Księgi, Wysłanników Allaha, Dzień Sądu Ostatecznego i Przeznaczenie dobre i złe.

Do znanych nam ksiąg należą: Suhuf (otrzymał ją Abraham), Tora ( otrzymał ją Mojżesz), Indżil ( otrzymał ją Jezus – Issa), ostatnia to Koran (otrzymał ją Muhammad (a.s.). Czystość Koranu Allah (SŁT) zagwarantował do końca świata.

Muzułmanin wierzy, że przeznaczenie zarówno dobre, jak i złe, nie decyduje o jego ostatecznym losie i o tym, czy będzie nagrodzony lub ikarany. Przeznaczenie kieruje człowieka do momentu, gdy przywiedzie go na rozstaje dróg: jednej prowadzącej do raju, drugiej – do piekła. Wybór nalezy wówczas tylko do człowieka. Obsypując nas dobrodziejstwami, Allah (SŁT) bada naszą wdzięczność. Poprzez obciążanie nas, bada cierpliwość i szczerość wiary. Przeznaczenie może przejawić się także poprzez obciążanie nas w celu oczyszczenia z popełnionych grzechów lub by wzmocnić i hartować naszą wiarę.

Na ostatnim poziomie budynku będzie miejsce dla ludzi, któzy czczą Allaha w taki sposób, że gdyby Go ujrzeli, nie zwiększyłoby to ich stopnia wiary. To właśnie ejst “Ihsan”, czyli czczenie Allaha w najwyższej formie.

Jeśli chodzi o koniec świata – wszystkie stworzenia Allaha nie wiedzą o czasie końca świata, gdyż ten termin Allah (SŁT) zachował dla siebie. Uczeni islamscy dopatrują się końca świata, gdy zaniknie wdzięczność dzieci wobec rodziców i gdy ludzie najniższych warstw społecznych stanowić będą najwyższą warstwę społeczną.

Tagged with: , , ,
Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.