Hadis 18 – bogobojność

0 37

Hadis 18Osiemnasty Hadis Nałałija

Zapytano Proroka (a.s.) “Jakie cechy najbardziej gwarantują nam wejście do raju?” Prorok (a.s.) odpowiedział: “Bogobojność i dobry charakter”. Bogobojność jest obowiązkiem każdego muzułmanina. Wyraża sie ona w zaniechaniu wszystkiego, co prowadzi do gniewu Allaha, jest posłuszeństwem wobec Niego, praktykowanie wszystkich nałożonych przez Niego na nas obowiązków.

Islam pragnie dla swoich wiernych, aby ich postępowanie było jak najbliższe doskonałości. Islam określa również człowieka jako istotę niedoskonałą, popełniającą błędy, gdyż doskonałymi byli tylko Wysłannicy i Prorocy.

W islamie grzechy dzielą się na małe i wielkie. Przez dobre uczynki mogą być zlikwidowane tylko małe grzechy. Wielkie ( politeizm, morderstwo, cudzołóstwo, picie alkoholu) zostaną zmazane tylko przez szczera pokutę. Pokuta taka składa się z trzech składników. Po pierwsze – z obietnicy nie powracania do tego czynku, złożonej Allahowi (SŁT), po drugie – zaniechania tego czynu, po trzecie – z prośby do Allaha (SŁT) o przebaczenie.

W hadisie Prorok (a.s.) powiedział: “Postępuj z ludźmi dobrze”, czyli zgodnie z islamskim kodeksem szlachetnego postępowania. Jednym z najważniejszych celów, dla których Allah (SŁT) objawił wiare, było udoskonalenie szlachetnego postępowania.

Allah (SŁT) nie zmieni sytuacji jakiegoś społeczeństwa czy jednostki z gorszej na lepsza czy odwrotnie, dopóki oni sami nie zmienią sie na lepsze czy gorsze. Podajmy przykład ludu Noego, którego Allah (SŁT) ukarał “potopem” za nieposłuszeństwo. Jest to zasada Allaha (SŁT) w traktowaniu niepokornych, jest też ostrzeżeniem dla przyszłych cywilizacji. Za każdym razem, gdy w jakiejś cywilizacji zanikają oznaki moralności, to ona sama wydaje na siebie wyrok dążąc do samozagłady.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.