Hadis 15 – małomówność, przyjaźń i hojność

0 148

Hadis 15Piętnasty Hadis Nałałija

Jest to trzeci hadis, na którym bazuje kultura islamska. Dotyczy 3 bardzo ważnych cech muzułmanina: małomówność, przyjaźń w kontaktach sąsiedzkich i hojność.

Wysłannik Allaha (a.s.) zachęca do czynienia dobra i wskazuje najczęstsze jego cechy. Jednym ze znaków idealnej wiary jest to, by rozmowy przynosiły korzyść w życiu przyszłym. Jest to również korzystne dla społeczeństwa. Każdy wierny jest świadom faktu, że ma przy sobie dwóch aniołów: z prawej strony – zapisującego dobre uczynki, z lewej – zapisującego złe. Dlatego Prorok (a.s.) powiedział: ” Rozmowy syna Adama są świadkiem przeciwko niemu oprócz nakazywania czynienia dobra i zakazywania czynienia zła i wspominania Allaha”. Wypowiedzi człowieka musza więc być przemyślane, zwłaszcza jeśli chodzi o pustą gadaninę.

Do oznak czystości wiary spoczywającej w sercu wchodzi także czynienie dobra wobec sąsiada. Jednym z praw sąsiada jest to, byśmy oszczędzili go od naszego zła. Nawet częsta modlitwa i post nie usprawiedliwiają nieżyczliwości wobec własnych sąsiadów. Wiara zobowiązuje nas, byśmy pomagali sąsiadowi w razie potrzeby.

Dobrymi dowodami wierności sa także: gościnność i hojność. Dlatego Wysłannik Allaha (a.s.) nakazał nam gościnność wobec swoich gości. Najlepszym przykładem jest opis gościnności Abrahama (a.s.) w Surze XI w.69 ” Nasi posłańcy przyszli do Abrahama z radosną wieścią. Powiedzieli – “Pokój”. On powiedział – “Pokój” i nie omieszkał przynieść upieczonego cielaka”.

Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.