Hadis 14 – kara śmierci

0 392

Hadis 14Czternasty Hadis Nałałija

Hadis ten stanowi jedną z kart muzułmańskiego kodeksu karnego. Opisuje nam przypadki, w których możliwe jest wydanie wyroku śmierci przez Sąd Islamski.

Pierwszy – to przypadek, kiedy mężatka lub żonaty cudzołóży. Allah (SŁT) objawił w Surze XVII w.32 ” I nie zbliżajcie się do cudzołóstwa! Zaprawdę jest to czyn szpetny i jakże to zła droga!”. Każdy z nas rozumie zło i szkody wynikające z popełnienia tego grzechu, np. choroby weneryczne, choroby społeczne ( prostytucja, rozwody, bezdomność, domy dziecka). Jednak taki wyrok może być wydany tylko w społeczeństwie, w którym nie ma powodów do popełnienia cudzołóstwa, np. brak pornografii czy pijaństwa. Przypomnijmy zasadę religii Islam, która mówi, iż nie można wykonać jakiejkolwiek kary z islamskiego kodeksu karnego dopóki społeczeństwo nie zostanie oczyszczone ze wszystkich czynników zachęcających do złamania prawa islamskiego. Żeby sąd wydał wyrok śmierci, fakt popełnienia cudzołóstwa musi potwierdzić: czterech wiarygodnych, niekłamliwych, bogobojnych świadków. Oznacza to zatem, że czyn był popełniony jawnie, bezwstydnie, rozszerzając zło w społeczeństwie.

Drugi przypadek – wyrok kary śmierci dotyczy osoby, która z premedytacją pozbawiła życia inną osobę.

Trzeci przypadek – odejście od wiary. Prorok (a.s.) powiedział:
” Kto odszedł od wiary to jego karą jest śmierć”. Jest nim każdy człowiek, który przestał wierzyć w jeden lub wszystkie pięć fundamentów islamu. Natomiast w wypadku, jeśli osoba uznaje owe fundamenty, lecz ich nie praktykuje, to na mocy wyroku sądowego można żądać od niej poddania się obowiązkom religijnym. Jest to postawa związana z zachowaniem zupełnej czystości w społeczeństwie islamskim.

Tagged with: ,
Islamic Center

View all contributions by Islamic Center

Similar articles

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.