Ziemia i niebo, niezmierzone przestrzenie, cały świat, są Jego królestwem. Zarówno mu są wiadome czyny, które na jaw wydajesz, jak i te, które ukrywasz w tajemnicy; wie to co mówisz głośno i to co cicho. Nie masz Boga nad Niego. Najpiękniejsze imiona należą do Niego” (Quran 20:5-7)

Istotę Allaha w Quranie opisuje 99 przymiotników, nazywanych atrybutami lub imionami Allaha:…

??

Al-Muqit (المقيت) Żywiciel

Al-Muqit (المقيت) Żywiciel

??

??

 As-Sabur (الصبور) Cierpliwy

As-Sabur (الصبور) Cierpliwy

Ar-Raszid (الرشيد) Nieomylny

Ar-Raszid (الرشيد) Nieomylny

Al-Warith (الوارث) Spadkobierca

Al-Warith (الوارث) Spadkobierca

Ad-Darr (الضار) Doświadczający

Ad-Darr (الضار) Doświadczający

An-Nafi' (النافع) Dobrotliwy

An-Nafi’ (النافع) Dobrotliwy

Al-Hadi (الهادي) Przewodnik

Al-Hadi (الهادي) Przewodnik

Al-Baqi (الباقي) Niezmienny

Al-Baqi (الباقي) Niezmienny

An-Nur (النور) Światło

An-Nur (النور) Światło

Al-Badi (البديع) Niezrównany

Al-Badi (البديع) Niezrównany

Dhu-al-Dżalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Chwalebnie Hojny

Dhu-al-Dżalal wa-al-Ikram (ذو الجلال و الإكرام) Chwalebnie Hojny

Al-Dżami' (الجامع) Jednoczący

Al-Dżami’ (الجامع) Jednoczący

Al-Ghani (الغنى) Samowystarczalny

Al-Ghani (الغنى) Samowystarczalny

Al-Mughni (المغنى) Wzbogacający

Al-Mughni (المغنى) Wzbogacający

Al-Aziz (العزيز) Wszechmocny

Al-Aziz (العزيز) Wszechmocny

Al-Mani'(المانع) Powstrzymujący

Al-Mani’(المانع) Powstrzymujący

Al-Muqsit (المقسط) Wynagradzający

Al-Muqsit (المقسط) Wynagradzający

Malik-al-Mulk (مالك الملك) Król królów

Malik-al-Mulk (مالك الملك) Król królów

Ar-Ra'uf (الرؤوف) Współczujący

Ar-Ra’uf (الرؤوف) Współczujący

Al-'Afuw (العفو) Wymazujący grzechy

Al-’Afuw (العفو) Wymazujący grzechy

Al-Muntaqim (المنتقم) Mściciel

Al-Muntaqim (المنتقم) Mściciel

Al-Muhajmin (المهيمن) Obrońca

Al-Muhajmin (المهيمن) Obrońca

Al-Awwal (الأول) Pierwszy

Al-Awwal (الأول) Pierwszy

Al-Achir (الأخر) Ostatni

Al-Achir (الأخر) Ostatni

Az-Zahir (الظاهر) Jawny

Az-Zahir (الظاهر) Jawny

Al-Batin (الباطن) Ukryty

Al-Batin (الباطن) Ukryty

Al-Wali (الوالي) Patron

Al-Wali (الوالي) Patron

Al-Barr (البر) Praworządny

Al-Barr (البر) Praworządny

Al-Mu'achchir (المؤخر) Opóźniający

Al-Mu’achchir (المؤخر) Opóźniający

Al-Muqaddim (المقدم) Przyspieszający

Al-Muqaddim (المقدم) Przyspieszający

Al-Muqtadir (المقتدر) Decydujący o wszystkim

Al-Muqtadir (المقتدر) Decydujący o wszystkim

Al-Mu'min (المؤمن) Dający bezpieczeństwo

Al-Mu’min (المؤمن) Dający bezpieczeństwo

Al-Qadir (القادر) Potężny

Al-Qadir (القادر) Potężny

As-Samad (الصمد) Samowystarczalny

As-Samad (الصمد) Samowystarczalny

Al-Mumit (المميت) Sprowadzający Śmierć

Al-Mumit (المميت) Sprowadzający Śmierć

Al-Hamid (الحميد) Godny wszelkiej chwały

Al-Hamid (الحميد) Godny wszelkiej chwały

Al-Muhsi (المحصى) Ten, który wszystko policzył

Al-Muhsi (المحصى) Ten, który wszystko policzył

Al-Hajj (الحي) Wiecznie żywy

Al-Hajj (الحي) Wiecznie żywy

Al-Qajjum (القيوم) Samoistny

Al-Qajjum (القيوم) Samoistny

Al-Mubdi' (المبدئ) Stworzyciel

Al-Mubdi’ (المبدئ) Stworzyciel

As-Salam (السلام) Pokój

As-Salam (السلام) Pokój

Al-Wādżid (الواجد) Wszystko posiadający

Al-Wādżid (الواجد) Wszystko posiadający

Al-Madżid (الماجد) Wspaniały

Al-Madżid (الماجد) Wspaniały

Al-Muhji (المحيى) Dawca życia

Al-Muhji (المحيى) Dawca życia

??

??

Al-Wahid (الواحد) Niepodzielny

Al-Wahid (الواحد) Niepodzielny

Al-Haqq (الحق) Prawdziwy

Al-Haqq (الحق) Prawdziwy

Asz-Szahid (الشهيد) Świadek

Asz-Szahid (الشهيد) Świadek

Al-Wakil (الوكيل) Niezawodny

Al-Wakil (الوكيل) Niezawodny

Al-Qawij (القوى) Mocny

Al-Qawij (القوى) Mocny

Al-Matin (المتين) Opoka

Al-Matin (المتين) Opoka

Al-Walij (الولى) Obrońca

Al-Walij (الولى) Obrońca

Al-Ba'ith (الباعث) Wskrzeszający

Al-Ba’ith (الباعث) Wskrzeszający

Al-Quddus (القدوس) Najświętszy

Al-Quddus (القدوس) Najświętszy

Al-Madżid (المجيد) Pan wszelkiej chwały

Al-Madżid (المجيد) Pan wszelkiej chwały

Al-Wadud (الودود) Kochający

Al-Wadud (الودود) Kochający

Al-Hakim (الحكيم) Mądry

Al-Hakim (الحكيم) Mądry

Al-Wasi (الواسع) Wszechogarniający

Al-Wasi (الواسع) Wszechogarniający

Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający

Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający

Al-Ghafur (الغفور) Przebaczający wszystko

Al-Ghafur (الغفور) Przebaczający wszystko

Asz-Szakur (الشكور) Łaskawy

Asz-Szakur (الشكور) Łaskawy

Al-Ali (العلى) Najwyższy

Al-Ali (العلى) Najwyższy

Al-Dżalil (الجليل) Majestatyczny

Al-Dżalil (الجليل) Majestatyczny

Al-Karim (الكريم) Hojny

Al-Karim (الكريم) Hojny

Al-Kabir (الكبير) Wielki

Al-Kabir (الكبير) Wielki

Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający

Al-Hafiz (الحفيظ) Ochraniający

Ar-Raqib (الرقيب) Czujny

Ar-Raqib (الرقيب) Czujny

Al-Mudżib (المجيب) Odpowiadający

Al-Mudżib (المجيب) Odpowiadający

Al-Malik (الملك) Król/Pan

Al-Malik (الملك) Król/Pan

Al-Azim (العظيم) Nieskończony

Al-Azim (العظيم) Nieskończony

Al-Hakam (الحكم) Sędzia `

Al-Hakam (الحكم) Sędzia `

Al-Basir (البصير) Wszystko widzący

Al-Basir (البصير) Wszystko widzący

Al-Halim (الحليم) Pobłażliwy

Al-Halim (الحليم) Pobłażliwy

Al-Chabir (الخبير) Wszystkiego świadomy

Al-Chabir (الخبير) Wszystkiego świadomy

As-Sami (السميع) Wszystko słyszący

As-Sami (السميع) Wszystko słyszący

Al-Mudhill (المذل) Upokarzający

Al-Mudhill (المذل) Upokarzający

Al-Latif (اللطيف) Życzliwy

Al-Latif (اللطيف) Życzliwy

Al - Adl (العدل) Sprawiedliwy

Al – Adl (العدل) Sprawiedliwy

Al-Mu'izz (المعز) Zaszczycający

Al-Mu’izz (المعز) Zaszczycający

Ar-Rafi (الرافع) Wywyższający

Ar-Rafi (الرافع) Wywyższający

Ar-Rahim (الرحيم) Litościwy

Ar-Rahim (الرحيم) Litościwy

Al-Fattah (الفتاح) Otwierający

Al-Fattah (الفتاح) Otwierający

Al-Bari' (البارئ) Twórca

Al-Bari’ (البارئ) Twórca

Al-Musawwir (المصور) Kształtujący wszystko

Al-Musawwir (المصور) Kształtujący wszystko

Ar-Rahman (الرحمن) Miłosierny

Ar-Rahman (الرحمن) Miłosierny

Al-`Alim (العليم) Wszechwiedzący

Al-`Alim (العليم) Wszechwiedzący

Al-Ghaffar (الغفار) Wybaczający

Al-Ghaffar (الغفار) Wybaczający

Al-Qahhar (القهار) Podporządkowujący sobie wszystko

Al-Qahhar (القهار) Podporządkowujący sobie wszystko

Al-Qabid (القابض) Ograniczający

Al-Qabid (القابض) Ograniczający

Al-Basit (الباسط) Rozwijający

Al-Basit (الباسط) Rozwijający

Al-Wahhab (الوهاب) Obdarowujący

Al-Wahhab (الوهاب) Obdarowujący

Ar-Razzaq (الرزاق) Zaopatrujący

Ar-Razzaq (الرزاق) Zaopatrujący

Al-Chafid (الخافض) Poniżający

Al-Chafid (الخافض) Poniżający99 Names Of Allah With Translation (1)

Al-Dżabbar (الجبار) Niepokonany

Al-Dżabbar (الجبار) Niepokonany

Al-Mutakabbir (المتكبر) Przewyższający

Al-Mutakabbir (المتكبر) Przewyższający

Al-Chaliq (الخالق) Stwórca

Al-Chaliq (الخالق) Stwórca

Zgłoś wydarzenie

Wiesz o czymś ciekawym? Konferencji, książce, wydarzeniu i uważasz, że powinno to się znaleźć na naszej stronie. Napisz do nas! Formularz

Dane teleadresowe

ul. Sobieskiego 10/30
31-136 Kraków
info@islam-krakow.pl
www.islam-krakow.pl
Lider: Aisha
tel: +48 535 586 559

Newsletter

Zostaw swojego maila jeśli chcesz być na bieżąco informowany o wydarzeniach w Centrum Muzułmańskim w Krakowie.